ประกาศรับสมัครงาน

หมวดหมู่: 2019

 

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งเลขาผู้จัดการฝ่ายขาย

วุฒิ ป.ตรี บริหาร การจัดการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 18,000 บาท

เพศ หญิงเท่านั้น

คุณสมบัติ

มีความกระตือรือล้นสูง คิดเร็วทำเร็ว ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยความรวดเร็ว ละเอียดรอบคอบ สามารถประสานานงานกับหน่วยงานและผู้ร่วมงานแผนก ๆ ได้ สามารถขับรถยนต์ได้ เดินทางไปต่างจังหวัดพร้อม ผู้จัดการฝ่ายขายได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ดี

สถานที่ทำงาน อาคารรังสิต ห้อง703 ถ.รังสิต- ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม hr@mrcoffee.co.th,@mrcoffee

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 374 ครั้ง